presentació / benvinguts / biografia / llibres / e-books / revistes / exposicions / contactes / saltarí

Centre cultural "Les Chiroux"
Lieja

Bèlgica

"…I la lluna quan somia" de Montse Gisbert.
Comparteix l'espai-galeria amb dues de les seves alumnes : Laurence Cala i Maud Roegiers.
Projecció de curts d'animació del taller de producció de films d'animació Zorobabel.
Agraïments al Centre Chiroux, Evelyne Massart i Véronique Michel.
anterior